Starcraft II katsojaopas

Starcraft on tummanpuhuva sci-fi RTS, eli Real Time Strategy, videopeli, jossa pelaajat taistelevat toisiaan vastaan yksi vastaan yksi matchupeissa. Pelin perusidea on kerätä resursseja, joita käytetään erilaisten rakennuksien sekä tukikohdan rakentamiseen. Tukikohdan rakennuksien ja resurssien avulla voit tuottaa itsellesi työläisiä ja taistelevia joukkoa (armeija). Armeijalla pääset hyökkäämään vastustajan kimppuun tuhoamaan hänen resurssit, tukijoukot sekä tukikohdan. Pelkistettynä pelin idea on tässä, ei enempää eikä vähempää.

Starcraft on kuitenkin erittäin kompleksi peli, jossa tapahtuu todella paljon asioita samanaikaisesti ja varsinkin nykyisin pelin tempo huipulla on äärettömän nopea. Sen vuoksi pelin ymmärtäminen voi olla todella vaikeaa pelkästään katsottuna ilman mitään ennakkotietoja. Tämän oppaan on tarkoitus antaa sinulle avaimet pelin seuraamista varten, jotta siitä saa jotain selkoa.

Rodut

Alunperin RTS peleissä oli kaksi täysin samanlaista rotua taistelemassa toisiaan vastaan, jotka erottuivat lähinnä graafiselta asultaan. Hyvänä esimerkkinä voi pitää alkuperäistä Warcraft peliä, jossa ihmiset ja örkit taistelivat keskenään. Kaikki rakennukset sekä joukot olivat käytännössä identtisiä toiminnoiltaan ja mekaniikoiltaan, mutta näyttivät vain erilaiselta. Joukoilla sekä rakennuksilla oli saman verran elämäpisteitä, ne olivat yhtä nopeita ja löivät yhtä lujaa. Pelissä oli erinomainen balanssi, sillä kaikki oli samaa. Starcraftin kohdalla tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä pelistä löytyy kolme eri rotua, joilla kaikilla on omat toiminnot sekä rakennukset. Toki muutamia vastaavanlaisuuksia toimii, jotka ovat pelin toiminnan kannalta välttämättömiä, mutta pääosin jokainen rotu on erilainen, ja niitä pelataan täysin eri tavalla.

  • Terran: Terranit ovat Starcraftin maapallosta parempaa huomista etsimään lähteneet ihmis nomadit. Joukoista löytyy ihmisille jollain tasolla tuttuja hahmoja kuten Space Marineita, tankkeja, hävittäviä, ydinaseita ym. Koska terranit elävät nomad -elämää avaruudessa, voi heidän rakennukset ottaa raketit alleen ja lentää ympäri karttaa paikasta toiseen, joka tosin on hidasta.
  • Protoss: Protossit ovat kuin Matrix elokuvan otuksia, todella kovan teknologian omaavia avaruudessa pörrääviä humanoideja. Heidän rakennuksensa ovat suhteellisen näyttäviä ja futuristisia, ja touhusta tulee jotenkin jedit mieleen.
  • Zerg: Zergit ovat käytännössä orgaanisia avaruuden hyönteisiä, joka pätee niin joukkoihin, kuin rakennuksiin. Zergien rakennukset vaativat orgaanisen alustan, joka on helppo tunnistaa sillä se näkyy kartalla liilana mönjänä maan päällä. Iso osa Zergillä pelaamista on mönjän levittäminen, sillä joukot liikkuvat sen päällä nopeammin. Vastustajalla onkin työsarkaa sen siivoamisessa, sillä mikäli zergin mönjä täyttää kentän, on sitä vastaan liki mahdotonta taistella.

Ennen pelin alkua pelaajat valitsevat itselleen yhden kolmesta rodusta, jolla kyseisen pelin aikoo pelata. Koska rotujen välillä on todella suuria eroja, on pelaajat yleisesti erikoistuneet yhteen rotuun. Sen vuoksi selostajat usein puhuvat pelaajista sanoin “He is zerg player”, kuten esimerkiksi suomalainen ENCE:ä edustava Joona “Serral” Sotala on. Sen lisäksi ennen pelin alkua tai pelin alussa selostaja ilmaisee tulevan otteluparin sanomalla otteluparin rodut käyttämällä lyhenteitä:

  • ZvP = Zerg vs. Protoss -ottelupari
  • PvP = Protoss vs. Protoss -ottelupari
  • ZvT = Zerg vs. Terran -ottelupari
  • PvT = Protoss vs. Terran -ottelupari
  • ZvZ = Zerg vs. Zerg -ottelupari
  • TvT = Terran vs. Terran -ottelupari

Jokainen ottelupari on hieman erilainen ja sen myötä pelin dynamiikka on erilainen. Variaatiot tuovat lisää mielenkiintoa seuraamiseen, vaikka se aluksi voikin olla hieman hankalaa seurata. Lisäksi on hyvä mainita tässä vaiheessa, että kuten jo aiemmin, niin on tässä oppaassa paljon englanninkielisiä lainasanoja, sillä suurin osa otteluista on selostettuna vain englanniksi, joten suomenkielisten käännösten tekeminen vain hankaloittaisi seuraamista.

Työläiset eli resurssien kerääjät (workers)

Jokaisen pelaajan jokaisesta tukikohdasta löytyy työläisiä, sillä ne keräävät resursseja ja rakentavat rakennuksia. Selostajat käyttävät usein näistä termejä SCV’s, probes tai drones riippuen siitä, minkä rodun työläiset on kyseessä. Käytännössä ne ovat kuitenkin samanlaisia, heikkoja yksilöitä joiden ainoa tarkoitus on kerätä ja rakentaa. Joskus kuitenkin pelaajat käyttävät niitä taistelemiseen, ja silloin tiedät, että heidän tilanteensa ei ole kauhean hyvä.

Pelin alussa jokainen pelaaja aloittaa kuudella duunarilla sekä päärakennuksella. Päärakennuksen välittömässä läheisyydessä on kaksi kaasulähdettä sekä rypäs sinisiä kristalleja. Kaasulähteestä luonnollisesti kerätään kaasua, ja sinisistä kristalleista mineraaleja. Työläiset juoksevat kaasulähteiden, sinisten kristallien sekä päärakennuksen välillä, jokaisella reissulla kantaen resursseja pelaajan käyttöön. Jokaisen pelin alkuvaiheet toistavat pitkälti hyvin samanlaista kaavaa, vaihtoehtoja on pari, mutta ne oppii tunnistamaan nopeasti. Myös pelaajien rotu valinnat ovat olennaisessa osassa tätä kuviota. Alussa pelaajan pitää päättää kuinka paljon resursseja käytetään työläisten tekemiseen, joka tuottaa pitkässä juoksussa enemmän resursseja, paljonko armeijan rakentamiseen ja paljonko armeijan päivityksiin. Lisäksi on tärkeää miettiä kuinka paljon aikaa käytetään siihen, että työläisiä lähetetään tutkimaan vastustajan tukikohtaa, jotta saa jonkun kuvan siitä, mitä vastustaja on tekemässä. Pelien alussa on hauska kissahiiri -leikki, kun molemmat käyvät tutkimassa toisen tukikohtaa ja työläiset ovat toistensa kimpussa.

Usein otteluiden aikana kuulet, miten selostajat ovat todella tarkkoja siitä miten resursseja alussa kerätään. Pelaaja joka rakentaa paljon työläisiä, rakentaa pitkän aikajänteen ekonomiaa, tätä kutsutaan termillä “macro-ing”. Jos pelaaja käyttää ison osan resursseista armeijan kasaamiseen se tarkoittaa sitä, että pelaaja on lähdössä hyökkäämään todella aikaisessa vaiheessa, ennen kuin vastustaja kerkeää saamaan puolustusta kunnolla kasaan. Nopealle hyökkäykselle löytyy oma terminsä, “rush”. Mikäli pelaaja taasen vain kerää mineraaleja sinisistä kivistä, aikoo hän sijoittaa resurssit halpoihin armeija yksiköihin pelin aikaisessa vaiheessa. Kaasun kerääminen taas viittaa yleisesti siihen, että pelaaja haluaa kasata enemmän resursseja vaativia joukkoja, jotka omaavat parempia kykyjä.

Supply (=/food)

Supply termille on vaikea löytää mitään fiksua käännöstä, joten jätän sen englanninkieliseksi. Vanhat Warcraft pelaajat ja kyseistä peliä seuranneet ihmiset käyttävät usein myös termiä food. (Termi food siksi, että Warcraft III pelissä ruudulla oli kanankoipi supplyn merkkinä). Käytännössä jokaisella rodulla on rakennus joita heidän pitää rakentaa, jotta he voivat tehdä lisää joukkoja. Jokaisella rodulla on omat rakennuksensa supplyta varten, mutta idea on kaikkien kohdalla tismalleen sama. Zerg pelaajilla on pieni etu, sillä heidän supply rakennukset, Overseerit, pystyvät liikkumaan kentällä, joten niiden avulla on mahdollista tarkkailla vastustajien liikkeitä.

Jokainen supply rakennus antaa pelaajalle +8 supply tilaa. Käytännössä siis rakentamalla yhden supply rakennuksen voit rakentaa kahdeksan työläistä tai kahdeksan kappaletta heikkoja joukkoja armeijaa varten. Kalliimmat ja paremmat joukot vaativat enemmän supply tilaa, eli esimerkiksi tankit saattavat viedä kaksi tai jopa kolme paikkaa kahdeksasta. Pelissä on 200 supply katto, jonka yli ei ole mahdollista mennä vaikka rakentaisin 20 ylimääräistä supply rakennusta. Kun pelaajan supply on täynnä ja armeija täynnä kuulet usein selostajien sanovan “maxed out”. Enempää ei ole mahdollista tulla. Kun kaksi maxed out armeijaa kohtaa, ovat taistelut yleensä uskomattoman hienoja!

Pelin aikana selostajat usein mittaavat armeijan vahvuutta katsomalla supply määriä. Jos sinisellä pelaajalla on 83/200 ja punaisella 140/200, on helppo sanoa, että punainen pelaaja on edellä. Näin ei kuitenkaan aina ole. Toinen pelaajista on voinut sijoittaa huomattavasti enemmän supplyta työläisiin, kun taas toisella voi olla vain kalliimpia ja tehokkaampia joukkoja, joten ei ole mitenkään varmaa, että punainen voittaisi taistelun.

Macro

Pelien tiimellyksessä selostajat puhuvat, että pelaaja omaa hyvän “macron”. Tämä viittaa tukikohtien rakentamiseen sekä levittämiseen. Kun taisteleminen alkaa vaatii se pelaajalta todella kovaa itsekuria hypätä hetkeksi pois taistelusta rakentamaan joukkoja, uusia rakennuksia, lisäyksiä armeijaan tai kehittämään armeijaa. Mitä enemmän tukikohtia pelaajalla on, sitä enemmän hän pystyy keräämään resursseja ja rakentamaan lisää rakennuksia ja joukkoja. Hyvästä macrosta kertoo myös resurssien hallinta. Hyvä pelaaja käyttää resurssit aina heti pois, jotta armeija ja tukikohdat kasvavat mahdollisimman nopeasti.

Mineraalikivet ja kaasulähteet eivät tuota ikuisesti resursseja, vaan ne kerätään tyhjäksi. Selostajat käyttävät termiä “saturation”, kun puhutaan siitä kuinka monta työläistä on keräämässä resursseja missäkin tukikohdassa. Resurssien kerääminen ottaa aikansa, ja vain yksi työläinen voi kerätä niitä kerralla yhdestä kristallista/lähteestä. Yksi työläinen on siis aina keräämässä yhdestä resurssilähteestä ja pari muuta on edestakaisella matkalla viemässä tai tulossa hakemaan lisää. Sen vuoksi jokaiselle tukikohdalle on olemassa maksimit siihen, että resurssien kerääminen ei enää nopeudu. Hyvän macron omaavalla pelaajalla on useita täydessä saturaatiossa pyöriviä tukikohtia, kun taas uudella pelaajalla voi olla kaksi tukikohtaa, jossa on liikaa työläisiä eikä resursseja käytetä aktiivisesti.

Micro

Microaminen tai “micro play” tarkoittaa yksittäisten yksiköiden kontrolloimista. Tässä pääsemme RTS-pelien sydämeen, sillä microaminen on yksi niistä asioista joka erottaa ammattilaiset hyvistä pelaajista. Microamisessa yhdistyy näppäimistön pikanäppäinten naputtelu, käsittämättön reagointinopeus, sekä uskomattoman tarkka hiiren käyttö.

Jotta microamista alkaa oikeasti ymmärtämään sekä arvostamaan pitää peliä kokeilla itse. Se tarkkuus ja nopeus jolla ammattilaiset peliä pelaavat on aivan käsittämätön, eikä sitä edes tajua ennen kuin kokeilee itse. Suuret armeijat pitävät sisällään paljon erilaisia joukkoja, joiden sijoittelu taistelussa on elintärkeää: kestävät joukot etumaastossa, pidemmän matkan sotilaat takana, ja erikoisjoukot piilossa odottamassa oikeaa hetkeä hyökätä mukaan. Pelaaja pyrkii liikuttamaan vahinkoa ottavat joukot (yksi kerrallaan) taaksepäin jotta täydet elämäpisteet omaavat joukot ottavat iskut, joka auttaa armeijaa kestämään enemmän vahinkoa.

Microaminen on kuin täydellisyyttä hipovaa tanssia, jossa vain ani harvat pärjäävät oikeasti. Peliruudukolla katsojille näkyy usein APM mittari, joka tarkoittaa Action Per Minute (toimintoja minuutin aikana). Tähän lasketaan rakentaminen, joukkojen liikuttamiset, hiiren klikkaukset ym. Ammattipelaajilla APM nousee taisteluiden aikana jopa yli 600, tämä tarkoittaa kymmentä klikkausta/naputusta sekunnissa. Se ehkä auttaa ymmärtämään miten älytön taitotaso parhailla tulee olla, jos haluaa pelissä pärjätä.

Yhteenveto Starcraft II -pelin katsomisesta

Pelissä tapahtuu samanaikaisesti hirveä määrä asioita, joten seuraaminen voi olla aluksi hankalaa. Suhteellisen nopeasti sitä pääsee kuitenkin sisälle perus mekaniikkaan ja toiminta ajatukseen, joka helpottaa otteluiden seuraamista. Kuten alussa todettiin, on Starcraft II monimutkainen peli niin pelata, kuin katsoa. Mutta muutaman ottelun ihmettelyn jälkeen alkaa sen portit pikkuhiljaa aukeamaan, ja pääset nauttimaan huikeasta viihteestä, joka tarjoaa uskomattomia hetkiä sekä katseluelämyksiä. Tilannetta parantaa vielä se, että suomalainen ENCEä edustava Joona “Serral” Sotala on tällä hetkellä maailmanlistan ykkönen ensimmäisenä ei-korealaisena pelaajana Starcraftin 20-vuotisen historian aikana. Kannattaakin siis seurata ENCE:n tiedotuksia, ja tukea suomalaista eurheilua seuraamalla Serralin otteita turnauksissa ympäri maailman!

 

Teemu Maarela image
Teemu Maarela Maarela [email protected] Head of Esports

Teemu Maarela is an all around esports guy, who is desperately in love with Dota 2. He is the Head of Esports of the company and contributes to Esports Vikings in Finnish and English.

Gdpr Image

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

Painamalla mitä tahansa linkkiä sivustollamme, annat hyväksyntäsi evästeiden käytölle.