Good Game tarjoaa laadukasta esports valmennusta Suomessa oppilaitoksille 

Monet hyvät ideat alkavat samalla tavalla, tarve jollekin palvelulle tai toiminnolle tulee ajankohtaiseksi, mutta sitä ei ole syystä tai toisesta saatavilla. Näin tapahtui myös Christian Joutsenvuorelle, Incoach Oy:n perustajalle ja Good Game -projektin isälle kesällä 2018, kun hän etsi valmentajaa joukkueelleen bootcampia varten, sellaista kuitenkaan löytämättä. “Tästä syttyi kipinä parantaa Suomen esports valmennus mahdollisuuksia ite” Christian kertoo haastattelun yhteydessä. 

Incoach on lyhyen historiansa kerennyt järjestämään neljä kurssia, näistä kaksi on järjestetty Ruoveden lukiossa ja toiset kaksi Ikaalisten ammattikoulussa. Yhtiön sivustolta luettavissa olevat kommentit kouluilta kertovat selkeää kieltä siitä, että kurssit on otettu hyvin vastaan niin oppilaiden kuin koulun henkilökunnan puolesta ja niin Christian kun Good Game:n valmentajat ovat saaneet positiivista palautetta. Syksyllä 2019 Good Game valmennusta nähdään jo seitsemässä oppilaitoksessa kautta maan! 

“Mielestäni oppilaitokset ovat erinomainen tapa lähestyä pelaavia nuoria” Joutsenvuori sanoo 

Incoach Oy - Good Game esports valmennus

Koulu on paikka, jossa nuoret oppivat paljon erittäin tärkeitä asioita ajatellen aikuisikää. Elektroninen urheilu on noussut Suomessa jo valtavirtaan ja tämä näkyy varsin selvästi nuorempien sukupolvien jokapäiväisessä elämässä. Koulu on paikka, joka yleisesti tukee ammatillisen kasvun lisäksi myös harrastuksia, jotka näyttelevät suurta ja tärkeää roolia nuorten elämän poluilla. E-urheilu on ottanut paikkansa Suomessa yhtenä suurimmista nousevista aloista ja se tarjoaa mukavan sekä kehittävän harrastuksen lisäksi nykyään myös työllistymismahdollisuuksia koko ajan enemmän ja enemmän. 

Good Game tuo ammattimaisen kilpapeli valmentamisen nyt myös oppilaitoksiin ympäri Suomea, mikäli oppilaitos sen listoilleen haluaa. Projektin nimi Good Game tukee sen toimintamallia laadukkaasta, vastuullisesta sekä kehittävästä valmennuksesta. Opimme koulussa paljon erilaisia hyödyllisiä taitoja kuten tiimityöskentelyä, joukkuepelaamista sekä terveystietoa. Kaikki kolme edellä mainittua termiä sopivat myös täydellisesti e-urheilun määritelmään, joten tuntuu varsin luonnolliselta, että oppilaat saavat mahdollisuuden lukiossa, ammattikouluissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa sekä yläasteilla ottaa esports valmennuksen yhdeksi kurssi vaihtoehdoksi. Esports valmennukseen kuuluu joukkue dynamiikan, yksilöllisten taitojen sekä opiskelutaitojen lisäksi vahvasti myös terveellisten elintapojen ja palautumisen merkitys suorituskyvylle. 

“Pystymme kursseillamme käymään läpi kilpapelaajana menestymisen peruspilarit sekä antamaan nuorille esimerkkiä kilpapelaamisen ja koulun yhdistämisestä.” Christian mainitsee haastattelun aikana. 

Miksi oppilaitos valitsisi Good Game valmennuksen osaksi kurssi valikoimaansa? 

Elektroninen urheilu on tullut rytinällä sisään ja tarve erilaisille palveluille sen ympärillä kasvaa jatkuvasti. 2000-luvulla syntyneille videopelaaminen ja e-urheilu terminä on liki yhtä arkipäiväinen, kuin jääkiekko tai jalkapallo vanhemmille sukupolville. Esports ei ole asia, joka kummastuttaa se on arkipäivää. Iso osa nuorisosta pelaa videopelejä liki päivittäin, ja monet haaveilevat ammatti urasta maailman suurilla stadioneilla kymmenentuhatpäisten yleisömerien edessä. 

Good Game istuu tässä vaiheessa varsin erinomaisesti koulujen agendaan, sillä oppilaitokset haluavat varmasti tarjota oppilailleen mahdollisimman laaja-alaisesti kurssivaihtoehtoja, ja e-urheilu on tällä hetkellä todella kova vetonaula. Ottamalla esports kurssit osaksi oppilaitoksen valikoimaa, houkuttelee kyseinen instituutio myös välittömästi lisää oppilaita, sillä moni koulu ei Suomessa ole vielä tämän junan kyytiin hypännyt. Good Game -projektin sivuilta löytyy myös tieto siitä, että esports kurssin myötä hakijoilla on havaittu huomattavasti korkeammat keskiarvot, joka taas nostaa oppilaitoksen tasoa. Kyseessä on siis selkeä win-win situation, kuten rapakon takana sanottaisiin. 

Incoachin rosterista löytyy useamman vuoden ajalta kokemusta pedagogiikasta sekä kilpapeli valmennuksesta. Esports valmennukseen kuuluu joukkuedynamiikan ja pelaamisen lisäksi vahvasti myös terveystietoon, liikuntaan, etiikkaan sekä elämänhallintaan liittyviä osa-alueita, jotka tukevat erinomaisesti perinteistä koulunkäyntiä. 

Kurssit rakentuu eri osa-alueittan 

  • Pelaajana kehittyminen 
    • Pelaajien kehittyminen niin yksilönä, kuin joukkueena on yksi toiminnan peruspilareista. Kurssin opiskelijat pääsevät syventymään siihen, mitä pelaajana uran luominen vaatii. Eettisyys sekä pelaajabrändin rakentaminen ovat myös vahvasti läsnä tällä osa-alueella. 
  • Joukkueena työskentely 
    • Joukkuepelejä pelaaville nuorille kommunikointitaidot näyttelevät todella suurta roolia. Kommunikoinnin tulee olla nopeaa ja selkeää, sillä e-urheilussa tilanteet tapahtuvat sekunnin murto-osissa ja pelissä suorittamisen lisäksi, täytyy pystyä pitämään joukkue ajan tasalla tapahtumista reaaliajassa. Sen lisäksi ryhmädynamiikkaan kiinnitetään huomiota ja kurssilaiset oppivat ymmärtämään paremmin sitä, miten joukkueen saa puhaltamaan yhteen hiileen. 
  • Kuntovalmennus 
    • Terveelliset elämäntavat, liikunta ja palautuminen nostavat koko ajan enemmän päätään myös elektronisen urheilun piireissä. Huipulle nousseet ja sinne haluavat pelaajat joutuvat huolehtimaan niin fyysisestä, kuin henkisestä kunnostaan enemmän ja enemmän. Tämä johtuu siitä, että hyvä fyysinen kunto auttaa jaksamaan ja taistelemaan stressaavissa tilanteissa paineiden alla. Fyysinen ja henkinen hyvinvointi on siis erittäin tärkeässä roolissa e-urheilussa ja se näkyy myös pelikentillä. Maailman huiput pitävät itsestään huolta, ja sitä ajatusmallia sekä elämäntapaa Good Game valmennus haluaa tuoda vahvasti esille kurssiensa kautta. 
  • Ongelmanratkaisu 
    • Ennakointi, keskittymiskyky ja strategiaosaaminen. Pelaajat oppivat ajattelemaan koko ajan askeleen eteenpäin, mitä tapahtuu seuraavaksi, mitä vastustaja todennäköisesti on tekemässä ja mitä voit tehdä, jotta pysyt askeleen edellä jatkuvasti. 

Oppilaitokset saavat heille räätälöidyn sisällön 

Good Game esports valmennus oppilaitoksille

Incoach Oy:n tarjoama Good Game valmennuspaketti on resurssitehokas tapa ottaa esports valmennus osaksi oppilaitoksen valikoimaa. Se tuo oppilaille uuden ja erittäin mielenkiintoisen sekä ajankohtaisen vaihtoehdon perinteisten kurssivalikoiman lisäksi. Mallia on testattu nyt kahdessa koulussa onnistuneesti ja valmennusta on pystytty viemään eteenpäin varsin mukavalla tavalla. Helpointa oppilaitosten näkökulmasta on se, että kokonaisuus on varsin vaivaton ja jopa helppo toteuttaa. 

Koulutuksessa on otettu huomioon nykyaikainen koulunkäynti, eli itseopiskelu, joka mahdollistaa kokonaisvaltaisen oppimisen sekä joustavan toteuttamisen. Kurssilla olevat oppilaat saavat huomattavan määrän digitaalista sisältö sekä itseopiskelumateriaalia, jotka oppilaat voivat pitää itsellään vielä kurssin päättymisen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että oppiminen ei siis lopu kurssin päätyttyä, vaan he voivat jatkaa itsensä kehittämistä opittujen asioiden sekä materiaalin avulla. 

Valmennuksen aloittaminen oppilaitoksella on kolmiosainen prosessi, joka toimii käytännössä seuraavalla tavalla: 

  1. Oppilaitos tapaa Good Game -valmennuksen edustajat ja oppilaitokselle suunnitellaan heitä varten räätälöity kokonaisuus. 
  2. InCoach Oy vastaa koulutuksen toteuttamisesta itsenäisesti tai oppilaitoksen halutessa valmennus voidaan sovittaa yhteen muiden kurssien kanssa. 
  3. Kurssin/valmennuksen päätyttyä kerätään kurssiarvioinnit sekä palaute, joiden pohjalta Good Game -valmennusta kehitetään eteenpäin ja sen pohjalta luodaan ehdotus oppilaitokselle jatkamista varten. 

Christian Joutsenvuori urheilu.comin haastattelussa 

Tällä hetkellä teiltä löytyy viisi csgo, kaksi fortnite sekä yksi overwatch valmentaja, minkälaiset aikeet teillä on tuoda muita pelejä sekä valmentajia mukaan ja millaisella aikataululla? 

  • Valmentajiemme lukumäärä elää koko ajan kurssien ja tarpeen lisääntyessä. Keskitymme tällä hetkellä suosituimpiin peleihin, joita pääosa nuorista pelaa. Olemme kuitenkin aina avoinna uusille pelikentille mikäli näille löytyy kysyntää!

Pääpaino toiminnalla ainakin valmentajien osalta vaikuttaa olevan CS:GO:ssa, onko se tietoinen ratkaisu? 

  • CS:GO on ollut itselle aina erittäin lähellä sydäntä, jonka lisäksi nään siinä parhaat kilpapelin elementit. CS:GOssa yhdistyy tiimipelaamisen, kommunikaation ja yksilötaitojen merkitys erittäin selvästi, jonka lisäksi kokemattomankin pelaajan on helppo hypätä mukaan perusperiaatteltaan yksinkertaiseen Counter-Strikeen.

Mitkä osa-alueet ovat olleet tähän mennessä valmennuksen kannalta haastavimpia yksilöiden ja/tai ryhmien kanssa? 

  • Pelinsisäisistä osa-alueista haastavimpia ovat tähän mennessä olleet yhteen pelaaminen ja kommunikaatio. Monella valmentamallamme pelaajalla on jo entuudestaan hyvät yksilötaidot ja eniten haasteita ilmeneekin, kun pitäisi keskittyä neljään muihin joukkuekavereihin.

Tarve tällaiselle toiminnalle tulee varmasti kasvamaan Suomessakin nopeasti, uskotteko näkevänne muita alan yrityksiä kuinka nopealla aikataululla?

  • Uskon, että kilpapelivalmennuksen tarve kasvaa jatkuvasti ja tähän tarttuvat kiinni muutkin toimijat. Mielestäni seurat ja organisaatiot ovat tehneet hyvää työtä lähtemällä ennakkoluulottomasti mukaan junioritoimintaan ja näen että tässä on tulevaisuus. Tarvitsemme Suomeen kestävän ja kehittyvän esports-ekosysteemin, joka taas tarvitsee uusia yrityksiä ja alan tekijöitä, joten kyllä, uskon näkeväni muita Incoachin kaltaisia yrityksiä tulevina vuosina!

Mitä haluatte sanoa ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita toiminnastanne?

  • Mikäli teidän kunnasta tai kaupungista vielä puuttuu esports, olkaa ihmeessä yhteyksissä! Incoachilta luonnistuu niin esports-kurssit kuin leiritkin, jonka lisäksi olemme aina avoinna uusille ideoille. Vaikka toimintamme keskittyykin esports-kursseihin, valmennamme aktiivisesti yksittäisiä pelaajia ja tiimejä, joten meille voi aina pistää viestiä ja sopia valmennuksesta!

Lisätietoja Good Game -valmennuksesta voit käydä lukemassa suoraan heidän nettisivuilta tästä osoitteesta

Artikkelin kuvat ovat ottaneet Severi Peura sekä Felix Kaukiainen. 

Teemu Maarela image
Teemu Maarela Maarela [email protected] Head of Esports

Teemu Maarela is an all around esports guy, who is desperately in love with Dota 2. He is the Head of Esports of the company and contributes to Esports Vikings in Finnish and English.

Gdpr Image

Sivustomme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi

Painamalla mitä tahansa linkkiä sivustollamme, annat hyväksyntäsi evästeiden käytölle.